Kompetenceudvikling – proces, innovation og læring
Organisationsudvikling
Lederevaluering<
Lær systemisk coaching
For nye ledere
Bliv klog på LEAN
Intern Lean-konsulentuddannelse
Fokus på Mellemlederen
High Performance Teamudvikling
Proceskonsulentuddannelse
Vanskelige samtaler
For erfarne ledere
Kommunikationsuddannelse
Konstruktiv konflikthåndtering
Appreciative Inquiry
For lederteams
Forandringsledelse
Værdibaseret ledelse
Test og analyser

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere ansatte i:

Private virksomheder

Vi yder forretningsorienteret rådgivning til private virksomheder, hvor vi i tæt samspil med ledelse og medarbejdere hjælper med at implementere forandringer inden for afsætning, strategi, innovation, produktion, logistik, IT-management, projekt-ledelse, organisation og ledelse.

Læs mere

Faglige organisationer

Forandringer i arbejdslivet stiller nye krav til de faglige organisationers rolle på det moderne arbejdsmarked. Vi rådgiver og sparer med faglige organisationer ifm. udarbejdelse af kompetencestrategier, hvis formål er at tiltrække og fastholde medlemmer.


Læs mere

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor er inde i en rivende udvikling, hvor konstante organisatoriske forandringer er en del af hverdagen. Konsulentgruppen freelance’danmark hjælper den offentlige sektor med at udvikle fleksible organisationer og tilbyder rådgivning inden for projektledelse, organisation, ledelse, strategi og udvikling.

Læs mere

Selvledelse i fællesskabet

Effektivitet  »  Fornyelse og innovation

Få ny inspiration og input til at reducere nogle af dagligdagens flaskehalse, tidsrøvere og tunge rutiner. Se om I har behov for løbende forbedringer.
Prøv testen

Kultur  »  Trivsel og identitet

Er Jeres organisation eller virksomhed i stand til at fastholde og tiltrække markedets bedste ledere og medarbejdere?
Prøv testen

Videndeling  »  Samarbejde og åbenhed

Viden vokser, når viden deles! Viden deles gennem information, kommunikation, kendte mål, tillid, åbenhed, nysgerrighed, glæde og anerkendelse.
Prøv testen

Leder: Hvad LEDER du efter?

Uddannelser

 • Executive kommunikation
  6 dage over 3 moduler.
 • Proceskonsulent uddannelsen
  14 dage over 7 moduler.
 • Intern LEAN konsulent uddannelse
  8 dage over 4 moduler.

Kurser

 • Konflikthåndtering: Få identificeret dine egne konfliktstile - 2 dage
 • Om systemisk coaching: Et ledelsesværktøj der virker – 2 dage
 • Leadership og teamudvikling: Lær at udvikle dit eget team – 2 dage

Alle arrangementer

Vi støtter social ansvarlighed

Kræftens Bekæmpelse

LederBoost: Hos os eller hos Jer?

freelancedanmark a/s


 • I Jylland
 • På Fyn
 • På Sjælland

Skal kompetenceudviklingen gennemføres hos JER?

Hvis I står i en situation, hvor I er flere personer fra samme afdeling, eller fra forskellige afdelinger i Jeres organisation, der gerne vil på det samme kursus, temadag eller uddannelse kan freelance'danmark gennemføre aktiviteterne hos Jer, og kun for Jer.

Skal kompetenceudviklingen gennemføres hos OS?

Vi gennemfører åbne programmer, kurser og uddannelser. Dvs. at kompetenceudviklingen gennemføres i vores undervisningslokaler i Nordsjælland.
Deltagerne på vores åbne programmer, kurser og uddannelser, kommer fra forskellige organisationer, forvaltninger og virksomheder.

Læs mere

Leder performance i forandring

freelance'danmark a/s freelance’danmark a/s meduddanner fiskerikontrolpersonel for Grønlands Fiskerilicenskontrol. Uddannelsen indbefatter fokus på interne/eksterne relationer, selvledelse, distanceledelse, problemløsning, kommunikative snitflader samt udvikling og synliggørelse af den interne kultur. Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Landbrug, NaturErhvervsstyrelsen

freelance'danmark a/s har ansvaret for at udvikle, og gennemføre en målrettet kommunikationsuddannelse for nøglepersoner hos FoodService Danmark A/S

freelance'danmark a/s genvælges ifm. udvikling og gennemførelse og undervisning for erfarne ledere med personale, administrations- og produktions ansvar hos NCC Roads A/S

freelance'danmark a/s udvikler, gennemfører og implementerer virksomhedsintern strategisk Lederuddannelse hos D.S.Smith Packaging Int.

freelance'danmark a/s har medansvar for udvikling og gennemførelse af en Skandinavisk Lederuddannelse, med fokus på værdibaseret ledelsesudvikling hos NCC A/S Stockholm

freelance'danmark a/s har ansvar for udvikling, og implementering af strategisk tværgående kompetenceudvikling i organisationen i Danmark hos Lemminkäinen A/S

freelance'danmark a/s holdningsbearbejder og arbejder med ledernes ubevidste ressourcer på et højt etisk niveau hos SCA Packaging A/S

freelance'danmark a/s gennemfører leder kurser og uddannelser for ledere på strategisk, taktisk og operationelt niveau hos NCC A/S Danmark

freelance'danmark a/s genvælges for sin professionalisme, åbenhed, kreativitet, nærvær, respekt, fokus, overførbarhed og ansvarlighed af SCA Packaging

freelance'danmark a/s har stor kompetence og styrke indenfor forandringsledelse, distanceledelse, værdibaseret ledelse. NCC Rederi og Råstoffer

JOB: Freelance'medarbejder - Interesseret?

Vi er altid interesserede i dygtige freelance medarbejdere:

Bliv erhvervspartner

Om forretnings alliance.
Læs mere