Print side

Kultur

Trivsel og identitet

Enhver virksomhed er sammensat af en klynge kontekster/sammenhænge. Konteksterne påvirker hinanden.

    Enhver afdeling / enhed / organisation kan med fordel stille sig selv nedenstående spørgsmål:

  • Er der overensstemmelse mellem vores PROFIL og vores IDENTITET?
  • Er vores IMAGE identisk med vores KULTUR?
  • Er vores IDENTITET sammenfaldende med vores IMAGE?
  • Er vores KULTUR lig med vores PROFIL?

Måske er der plads til forbedringer. Forbedringer I kan få struktureret hjælp til.

Kultur har mange indgange i vores dagligdag.

Kultur udtrykkes gennem vores moral, værdier og normer. Kulturen udtrykkes også igennem vores sprog, adfærd og relationer. At være en del af en kultur eller at være medskaber af en kultur er ikke altid lige noget vi tænker over.

Gennem nedenstående test, og gennem modellen til højre, har du mulighed for at få et udtryk for, hvad du forstår ved kultur og hvordan denne kommer til udtryk på din arbejdsplads.

Prøv testen

Spørgsmål Enig Hverken eller Uenig
I vores organisation har vi nogle grundlæggende værdier vi arbejder bevidst ud fra.
Vores brugere eller kunder ved altid 100%, hvad vi står for.
På min arbejdsplads har vi en ganske speciel og positiv ånd.
Vi har et rigtig godt fællesskab i min afdeling, men et knap så godt et fællesskab med andre afdelinger.
Der er "de andre", og så er der "os".
Generelt arbejder vi med at udvikle os fagligt og personligt i vores organisation.
Vi har nok af aktiviteter på tværs af de forskellige afdelinger: F.eks. sommerfest, fredagsøl, mandagskaffe, firmaskovture etc.
Vi gør det vi siger; handling følger ord hele vejen igennem vores organisation.
Vi er gode til at informere og kommunikere i vores organisation.
Vi har let ved at ansatte nye medarbejdere der passer ind i vores organisations tankesæt og image.

Har I brug for hjælp, så kontakt freelance'danmark

Læs også

Relevante links

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet