Print side

Effektivitet

Fornyelse og effektivitet.

Tænkningen bag Lean Administration stammer oprindeligt fra Lean Manufacturing. Idéerne er 'overført' til brug i den administrative verden. I denne verden handler det om at optimere arbejdsgange, papirgange og computeropgaver. Lean Administration er skræddersyet til at forbedre og effektivisere alle de opgaver der bliver udført på offentlige kontorer (kommuner, regioner, styrelser osv.), servicevirksomheder, den finansielle verden og i virksomhedernes forskellige funktioner mv.

Vi har gode erfaringer med at hjælpe mindre og mellemstore organisationer med at optimere administrative funktioner igennem indførelse af værktøjer og metoder inspireret fra Lean filosofien.

Vi lægger stor vægt på medarbejderinvolveringen, vores styrke er vores evne til at inspirere og motivere medarbejderne til at arbejde med Lean. Det er medarbejderne, som er omdrejningspunktet og som selv skal skabe forbedringsforslagene og implementere dem, vi støtter og vejleder i en sådan fase.

Få hjælp til:

  • Introduktion til den filosofi, der har skabt imponerende resultater i administrations- og servicevirksomheder?
  • Uddannelse i de værktøjer, der kan skabe markante resultater i jeres enhed/afdeling/organisation?
  • Coaching og sparring til at opstarte et Lean forløb i egen virksomhed?

I service og administration opleves den væsentligste forskel fra den fysiske produktion, at i "papir og computerverdenen" smelter arbejdsopgaver og planlægning sammen.

Dette betyder, at den enkeltes opgaver og arbejdsbelastninger skjuler sig i computeren, i skuffen eller på skrivebordet og ingen (inklusive ofte medarbejderen selv) har overblik over, hvor langt f.eks. en sag er eller hvor meget arbejde den enkelte har foran sig samt sværhedsgraden af arbejdet der venter.

Lean kan i sådanne systemer tilføre virkelig meget ved at tage styring ud og gøre den synlig. Man vil dermed opleve, at stress minimeres i og med at produktivitetsbelastningen fordeles mere ligeligt på flere hænder.

Prøv testen

Spørgsmål Enig Hverken
eller
Uenig
I vores organisation har vi nogle grundlæggende værdier vi arbejder bevidst ud fra.
Mit arbejde relaterer sig som hovedregel direkte til opfyldelse af afdelingens, forretningsenhedens og virksomhedens mål.
Jeg har et entydigt billede af hvilke spildtyper som er uønskede på min arbejdsplads.
På min arbejdsplads er løbende forbedringer øverst på dagsordenen.
Vi har en klar forståelse af systemernes, processernes og medarbejdernes ydeevne.
Ledelsen kommunikerer virksomhedens mål, status og forandringer til alle ansatte.
Organisationen har oplært alle sine ansatte i teamløsning af uhensigtsmæssige arbejdsforhold.
Vi sammenligner os med de bedste.
Kunden/brugeren er den vigtigste - vi afstemmer løbende hvad der er værdi for kunderne.
Vi måler på organisationens tilstand.
Ledelsen sørger for løbende at skabe energi til organisationen.

Har I brug for hjælp, så kontakt freelance'danmark

Læs også

Relevante links

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet