Print side

Videndeling

Videndeling og innovation går hånd i hånd.

Videndeling kan sættes i direkte relation til innovation.

Viden er med til at:

  • Skabe grobund for større innovation
  • Skabe større tilfredshed blandt brugere og borgere
  • øge indtægter via effektiv projektledelse
  • Fastholde medarbejdere i længere tid via god ledelse
  • Strømline og effektivisere drift og reducere omkostningerne
  • Udvikle det enkelte medarbejders potentiale
  • Skabe afsæt for løbende forbedringer og gennemsigtighed i organisationen

Graden af videndeling er afhængig af ledelsens opbakning og støtte. Organisationen skal erkende, hvilke forudsætninger der er for at dele viden. Den skal identificere styrker og forbedringsområder for videnledelse, videndeling og innovation og skabe netværk for erfaringsudveksling som inspiration for forbedringer.

Videndeling blevet vigtigere nu end nogensinde før, idet virksomheders eksistensgrundlag i større grad afhænger af evnen til at forny sig og udvikle nye forretningsmuligheder. At skabe grobund for innovation er altafgørende for organisationers nutidige såvel som fremtidige succes.

Prøv testen

Spørgsmål Enig Hverken
eller
Uenig
Når der skal ske forandringer, opdatering, fornyelse mm., kommunikerer ledelsen klart ud, hvad der skal ske.
Ledelsens værdier er identiske med dine værdier, og disse værdier afspejler sig i det arbejde jeg udfører.
Der er megen snak og negativ tale om andre kolleger i andre enheder eller afdelinger.
Der er tilstrækkelig med åbenhed og gensidig indsigt på din arbejdsplads.
I vores organisation samarbejder vi på tværs af alle hierarkier, niveauer, afdelinger m.m.
I vores virksomhed tør vi ikke give vores viden videre i frygt for, at andre vinder frem på vores bekostning.
På min arbejdsplads har alle til enhver tid et overblik over den samlede viden vores organisation besidder.
Der er god mulighed for, og vilje til at dele viden i på min arbejdsplads.
Jobrotation er en tilgang som vi anvender til videndeling på min arbejdsplads.
Vi har et velfungerende intranet og andre elektroniske værktøjer, der kan understøtte videndeling på min arbejdsplads.

Har I brug for hjælp, så kontakt freelance'danmark

Læs også

Relevante links

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet