Print side

Gruppe

Udvikling af grupper og team

Teambaserede arbejdsformer er en stadig større del af arbejdet i både offentlige og private organisationer og virksomheder. Både grupper og teams har mange forskellige former og funktioner. Uanset om du er en del af et selvstyrende team, en projektgruppe eller et ledelsesteam er det afgørende, at jeres samarbejde fungerer optimalt.

Formål og arbejdsformer

freelance'danmark tilbyder skræddersyede udviklingsforløb, der er medvirkende til at styrke arbejds- og læreprocesserne i jeres gruppe eller team. Forløbet har karakter af en fælles udviklings- og læreproces, der tager udgangspunkt i netop jeres situation, erfaringer og ønsker. I vil få lejlighed til at tale med hinanden gennem særligt iscenesatte dialogprocesser og reflektere over jeres samarbejde.

Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange, der tilbyder en række nyttige og konstruktive forståelser og metoder til at udvikle jeres gruppe eller team.

Et gruppe- og teamudviklingsforløb kan bidrage til at skabe:

  • Større klarhed om forventninger, roller og mål
  • Fælles læring, videndeling og kompetenceudvikling
  • Anerkendende kommunikationsformer mellem teammedlemmerne
  • Konstruktive og effektive arbejdsprocesser
  • Positive visioner for fremtiden

Kontakt freelance'danmark og få målrettet sparring på jeres overvejelser om teamudvikling.