Print side

Effektiv teambuilding

Teambuilding og teorien bagom er et af vore specialer. Vi bruger internationale teamredskaber og analyser der kan udvikle og optimere netop jeres teams og samarbejdsrelationer.

 • Opbyg og træn jeres teambaserede kompetencer.
 • Få et eftersyn/en måling af jeres team.
 • Hvad er status på jeres team kompetencer?
 • Hvad virker og hvad kan forbedres?

Et velfungerende team er kendetegnet ved, at det er i stand til at se på sig selv udefra og vurdere sit arbejde ud fra tre grundlæggende forhold:

 1. Teamets handlinger. Det man faktisk gør.
  Handlinger har noget at gøre med rollerne og relationerne i teamet, og kommer til udtryk i teamets mødeformer, samtaleform og adfærdsform.
 2. Teamets værdier. Det man har til hensigt at gøre.
  En fælles formulering af teamets overordnede mission og retning. Herunder hører også tidsbestemte, konkrete mål for teamets arbejde samt teamets etiske spilleregler og succeskriterier.
 3. Teamets platform. De forudsætninger teamet har.
  Hvad er teamets centrale faglige og kollegiale principper? Hvad har teamets medlemmer som grundlæggende forudsætninger for at deltage i arbejdet, herunder teammedlemmernes viden og erfaring i bredeste forstand.

At blive et velfungerende team er ikke noget, der sker af sig selv. Det er et mål, et team gradvist kan arbejde sig frem imod.

Kompetencerne og rollefordelingen i et team skal komplementere hinanden, ellers udnyttes de ikke fuldt ud.

freelance'danmark udarbejder hurtigt og effektivt, online profiler og teamrapporter for bl.a.:

 • Lederteams
 • Afdelingsteams
 • Udviklingsgrupper
 • Tværgående teams
 • Forskerteams
 • Projektteams

Teamrapporternes outcome fortæller jer bl.a. noget om:

 • Individuelle præferencer (stærke/udviklingsorienterede/svage sider)
 • Fælles præferencer (samlet profil for afdeling eller organisation)
 • Arbejdsrelationer
 • Ubalancer
 • Effektivitet/ineffektivitet
 • Rollefordeling i teamet
 • Teamwork i praksis
 • Gruppedynamik
 • Virksomhedskultur
 • Hvad kan teamrapporterne bruges til?
  Til at skabe:

 • Synliggørelse
 • Fælles opfattelse af mål og mening
 • Fælles/selv indsigt og forståelse
 • Større arbejdsglæde og engagement
 • Hensigtsmæssig opgavefordeling
 • Identifikation og eliminering af unødvendige opgaver
 • Bedre forståelse for hinandens ressourcer og værdier
 • Mere åbenhed og kommunikation
 • Større kunde/bruger tilfredshed
 • Bedre økonomisk resultat
 • Kontakt freelance'danmark, og få målrettet sparring på jeres overvejelser om teamudvikling.