Print side

Praktisk teamudvikling

"Et team er altid en gruppe, men en gruppe er ikke altid et team."
Dette action-learning teamudviklingsprogram slår gnister! Processer og opgaver har fokus på holdning, handling og adfærd.

Udviklingen for et succesfuldt udendørs teamudviklingsforløb gennemføres udfra følgende syv-trins-metode:

  Planlægning

 1. Behovsafklaring af indsatsområde.
 2. Målrettet udvikling og beskrivelse af overordnet teamudviklings plan.
 3. Gennemførelse

 4. Teoretisk afsæt i virksomhedens strategi, afdelingens mål og deltagernes præferencer.
 5. Praktisk og progressiv stations- og multiopgaveløsning. Løbende delevaluering ift. de enkelte momenter.
 6. Opfølgning

 7. Procesevaluering af det samlede forløb.
 8. Overførsel og implementeringsfokus gennem fælles og individuelle handlingsplaner.
 9. Opfølgning og status på handlingsplaner.

freelance'danmark har en tæt kontakt med opdragsstiller før, under og efter et teamudviklingsforløb. Dette sikrer, at teamudviklingen målrettes og justeres fra start til slut.

Effekten af freelance'danmarks teamudvikling rækker langt ind i organisationen.

Et praktisk teamudviklingsforløb skal tilpasses virksomhedens overordnede strategi, den respektive afdelings specifikke mål og de menneskelige ressourcers behov for udvikling, således at der er en sammenhæng og en rød tråd imellem visioner, værdigrundlag, ord, handling og forandringstiltag.

Kontakt freelance'danmark, og få målrettet sparring på jeres overvejelser om teamudvikling.