Print side

Projekt og lederteams

Er I et lederteam der gerne vil afholde et lederseminar eller en management konference, hvor I ønsker at arbejde med jeres synlige og ubevidste ledelsesmæssige ressourcer?

freelance'danmark hjælper jer med at:

 • identificere det enkelte individs præferencer i lederteamet
 • se på hvor og hvordan ledelsen supplerer og komplementerer hinanden
 • skabe et overblik over de samlede ledelsesmæssige ressourcer
 • nå en fælles erkendelse i forhold til fremtidens udfordringer

freelance'danmark er katalysator i selve arbejdsprocessen, hvor vi kan håndtere større og mindre lederteams og management grupper. Vi strukturerer udviklingsforløbet og sammensætter et program der sikrer, at tværgående meningsudveksling kommer frem gennem varierede og vekslende arbejdsmetoder.

Temaerne kan f.eks. være:

 • Mere forandringsparathed
 • Mere tværgående samarbejde
 • Bedre informationshåndtering
 • Bedre og klarere kommunikation
 • Hurtigere problem-, og konflikthåndtering
 • Ledelsesmæssige paradokser
 • Forenkling

Med en ledelse der trækker i samme retning gennem indsigt, forståelse og accept skabes der grundlag for aktiv medarbejderinvolvering og høj produktivitet.

Er I en ledergruppe, en bestyrelse, en projektgruppe der har brug for støtte - kontakt freelance'danmark