Print side

Mest for Fagspecialister

Formidling fra fagspecialist, til ikke-fagspecialist.

Fagspecialister er en målgruppe der fungerer i jobfunktioner, hvor det kræves at de er præcise og nøjagtige. Det er personer der holder af at arbejde på en logisk og systematisk måde. Fagspecialister er ofte introverte/indadvendte personer. Det er personer der har behov for at levere kvalitet fra sig, og han/hun opfattes ofte som forsigtig og perfektionistisk. Fagspecialister kan have store udfordringer ifm. at formidle deres viden videre til ikke-fagspecialister.

Fagspecialisternes viden er værdifuld, og den skal derfor udfoldes i organisationen. Den indkapslede viden skal italesættes og videndeles.

Med udgangspunkt i ovenstående har vi i freelance'danmark udviklet et effektivt og kort udviklingsforløb over 2-3 uger for jeres virksomheds fagspecialister og nøglepersoner. Forløbet gennemføres over 2 x 1 dag hos jer på jeres virksomhed i arbejdstiden.

Få mere at vide om denne uddannelse - kontakt freelance'danmark