Print side

Mest for Ledere

Vi gør det anderledes.

Ledelse er ikke bare ledelse. Ledelsesbegrebet indeholder mange facetter og funktionsområder, alt afhængig af, hvor man befinder sig i ledelseshierarkiet og personligt.

freelance'danmark opererer med tre niveauer: det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Den vanskeligste opgave for de fleste private såvel som offentlige organisationer, er at få skabt nogle anvendelige, synlige og praktiske ledelsesprincipper der kan bygge bro imellem de forskellige delområder i virksomheden. At få kulturen fra de forskellige afdelinger til at gå op i en højere enhed. At få skabt en operativ og effektiv forbindelse imellem f.eks. delområderne produktion, salg, udvikling, lager, administration etc.

freelance'danmark har erfaring med og arbejder på alle niveauer i organisationen. Vi ved, hvordan ledelsesprincipper og -modeller omsættes i praksis, så disse forstås, accepteres og efterleves.

Styrk din daglige ledelsespraksis - kontakt freelance'danmark