Print side

Mest for Mellemledere

Praktisk og effektiv ledelsesudvikling for mellemledere.

Målgruppen mellemledere er dem der er med til at sikre den daglige drift, indfri de opstillede virksomhedsmål og skabe udvikling for både sig selv, sine medarbejdere/kolleger, og den organisation som han/hun er en del af.

freelance'danmark har i samråd med mellemledere "fra det virkelige liv"; udviklet en meget praktisk, effektiv og handlingsorienteret mellemlederuddannelse. Uddannelsen er et vigtigt bidrag til at komme i gang med at fokusere på denne vigtige målgruppes arbejdsområder. Målgruppen mellemledere har mange forskellige medarbejderkategorier og daglige ansvar, ligesom uddannelsesbaggrunden ofte er meget forskellig fra mellemleder til mellemleder. Disse forhold er der taget højde for i uddannelsen.

Et praktisk udviklingsforløb for mellemledere, med fokus på holdning, handling og adfærd

Få mere at vide om vores mellemlederuddannelse - kontakt freelance'danmark