Print side

Om Personlig Udvikling

Mennesker er forskellige. Måske ser vi ind imellem ens ud, men vi er og bliver forskellige. Vi har forskellige baggrunde, arbejdsopgaver, interesser, kompetencer, behov, indlæringsstrategier, erfaringer, etc.

På arbejdspladserne og i organisationerne rundt om i Danmark udleves forskellene i praksis. Vi mennesker er afhængige af hinanden, men vi bryder os ikke om at være ens. Vi vil være os selv, vi vil have vores egen identitet, være stolte af os selv, være noget blandt de andre og tage ansvar for det vi kan.

I takt med arbejdets krav, og vore krav til os selv, bliver det en større og større udfordring for os mennesker, at få tingene til at hænge sammen i arbejdslivet, med familien og i fritiden. Vi får sværere og sværere ved at navigere i en kompleks hverdag fyldt med flertydigheder.

For at imødekomme de eksplicitte/implicitte krav, for at følge med, passe på os selv og tilegne os ny læring - må vi sikre en balance imellem vore kompetenceområder. Det er bevidstheden om og udviklingen af disse kompetenceområder der understøtter os i at blive "hele mennesker." Mennesker der kan fungere, præstere og udvikle sig i hverdagens multivers.

De tre kompetenceudviklingsområder:

  1. Det private udviklingsområde = Kompetencer der understøtter din identitet.
  2. Det personlige udviklingsområde = Kompetencer der understøtter din personlighed.
  3. Det private udviklingsområde = Kompetencer der understøtter din faglighed.

Eksempler på udviklingsforløb, der er støttet for midler fra Kompetencefonden:

  • Assertionstræning - Bliv bedre til at kommunikere mere direkte og præcist.
  • Personlig planlægning - Kom fra uorden til system.
  • Kursus i personlig power - Identificér dine egne styrker og begrænsninger.
  • Uddannelse i konflikthåndtering - Vær med til at håndtere konflikter på arbejdspladsen.
  • Coaching - Et ledelsesredskab eller et kollegialt kommunikationsredskab.
  • Ledelseskurser - Målrettede forløb for nye og erfarne ledere.

Kontakt os for en uformel tilbagemelding på dine/jeres individuelle udviklingsønsker og behov - kontakt freelance'danmark