Print side

Konsulenter og rådgivning

Organisationers hverdag, er sammensat af flere virkeligheder.

I alle organisationer, hvad enten der er tale om mindre, mellemstore eller større organisationer, kan man inddele viden, færdigheder, holdninger og adfærd i to forståelsesrammer/spor.

Et relationelt spor/Personlighedens domæne - Det er hér der er fokus på de interpersonelle forhold såsom samarbejde, kommunikation, ledelse, medarbejdere, partnerskaber, etc. Det er også hér vi finder begreber som kultur, værdier, etik, normer, holdninger mm.

Et operativt spor/Handlingens domæne - Det er det forretningsorienterede spor. Det er hér der er fokus på strategi, målsætninger, planlægning, arbejdsgange etc. Det er også her vi finder regler, love, hierarki, objektivitet mm.

De to spor komplementerer hinanden. Dermed også sagt, at foretager man ændringer i det ene spor har det også en effekt og konsekvens i det andet spor, og vise versa. Alt er hinandens årsag!

Sammenhængen imellem de to spor skabes via sproget, information og kommunikation og samles i det vi kalder for udviklingens domæne. Det er her vi perspektiverer, undersøger, afdækker, relaterer, skaber klarhed, udforsker, reflekterer og vurderer. Det er i dette forhold, i skabelsen af et multivers, at freelance'danmark kan facilitere jer ift. forandringer og fornyelser.

Få en professionel sparringspartner, kontakt freelance'danmark

Læs under dette emne

Kontakt

Kontakt adm. dir. Jesper Tietgen for yderligere information - på mobil 40 32 77 72 eller e-mail