Print side

Dialog og simulationsspil

Dialog og simulationsspil kan med fordel anvendes indenfor områderne:

 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Teamorganisering
 • LEAN - optimering
 • Planlægning, udførelse og ændring af strategi
 • Organisationens værdier
 • Opmærksomhed på styrker
 • Hvordan man lærer og, hvordan man hjælper hinanden med at lære
 • Hvordan man handler under pres
 • Koordineret handling og målstyring
 • Involvering og videndeling

Brug denne læringsform som en ny eller supplerende tilgang til jeres kompetenceudvikling.

For at ledere og medarbejdere begynder at gøre ting anderledes, er ord ikke altid nok. Der skal øvelse til. Handling kommer lettest, når det ikke koster noget at fejle. Det er hvad øvelse handler om.

I vores Simulationsspil får deltagerne mulighed for at improvisere, imitere og implicere andre og dermed optræne den handlekraft og handlekompetence, der specifikt søges. Spillene belønner det, som der ønskes styrket i organisationen og det motiverer deltagerne.

Dialog og simulationsspil handler om:

 • Træning, hvor det ikke koster noget at fejle
 • Læring gennem erfaring
 • Fællesoplevelser
 • At have det sjovt om et seriøst emne
 • Omsætning af ideer og strategier til konkrete beslutninger og handlinger
 • Mærke virkningen af handlinger på egen krop
 • Oplevelser der skaber dialog og debat
 • Et laboratorium for sociale eksperimenter

Simulationsspil er kendetegnede ved klare regler, trygge rammer, lidt rask konkurrence, muligheden for win-win situationer og en efterfølgende refleksion.

Som alternativ til traditionelle organisationsudviklende tiltag er der en række markante fordele ved at anvende dialog- og simulationsspil:

 • De stiller krav til og involverer aktivt medarbejderne, hvilket er en forudsætning for, at medarbejderne bagefter kan tage ejerskab på de opnåede løsninger.
 • De er stimulerende og underholdende, hvilket stærkt forøger deltagernes åbenhed, nysgerrighed og engagement. Det hænger bl.a. sammen med, at spil er noget, vi alle er fortrolige med og for det meste har positive minder om.
 • De er fleksible og mobile og kan indgå i et utal af situationer: workshops, møder, kursusdage osv.
 • De er dynamiske og kan bruges igen og igen samtidig med, at de bliver ved med at give et stort udbytte.
 • Deltagerne skal selv finde og argumentere for de rigtige løsninger, hvilket skaber nærværende og holdbare løsninger - uden konsulentbistand.

Vi har virksomhedsspil der kan involvere fra 2-100 deltagere.

Kontakt os for flere informationer