Print side

Etabler netværk

Står du over for at skulle starte et netværk er der mange ting som er gavnlige at overveje fra start. freelance'danmark kan hjælpe jer/dig med at opstarte netværk.

Som udgangspunkt kan I/du benytte nedenstående 5 grundtrin som inspiration til en god netværksstart for jeres/dit netværksarbejde.

 1. Hvad er det overordnede formål med netværket?
 2. Hvem skal indgå i netværket? Størrelsen af netværket afhænger af formålet.
 3. Hvilke temaer og aktiviteter skal netværket behandle. Skal der være fokus på udvikling eller daglig drift?
 4. Hvordan og af hvem skal netværket ledes og koordineres?
 5. Hvor og hvornår skal netværksmøderne gennemføres? I arbejdstiden? I fritiden? Hvad er det forventede tidsforbrug i netværket.

Forskellige typer af netværk:

En række forskellige kendetegn der knytter sig til henholdsvis brede og lokale netværk:

Lokale netværk

 • Samme fag
 • Samme ledelsesniveau
 • Helt eller delvist selvorganiseret
 • Delvis deltagelse af chef
 • Stort kendskab til detaljer og kultur
 • Finder hurtig fælles fodslag
 • Et "pusterum", gruppetilhør, følelsesmæssig støtte

Brede netværk

 • Forskellige fag
 • Forskellige ledelsesniveauer
 • Udefra organiseret programmer
 • Konsulentstøtte
 • Forskellen er styrken
 • Deltagerne finder sin egen rolle og får nye tanker

freelance'danmark kan bl.a. hjælpe jer/dig med involvering i og etablering af:

 • Netværk for MELLEM ledere
 • Netværk for NYE ledere
 • Netværk for ERFARNE ledere
 • Netværk for LEAN interessenter
 • Netværk for fagspecialister
 • Netværk for kommunikativ kompetence
 • Netværk for MMV (Mindre og Mellemstore Virksomheder)

Ønsker I at etablere interne netværk, eller ønsker I at indgå i eksterne relevante erhvervsnetværk, kontakt freelance'danmark