Print side

Offentlig forvaltning

freelance’danmark indtager en aktiv rolle ifm. de udfordringer den offentlige sektor er inde i.

Hermed et par eksempler:

  • Fokus på suboptimering og intern videndeling.
  • Design og gennemførelse af tværgående uddannelser.
  • Optimering af den interne sagsbehandling.
  • Udvikling af involvering og samarbejde.

Her er et par cases fra nogle offentlige instanser, hvor vi har gjort en forskel.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet.

Lars B. Eriksen, chef for inspektorat øst i Fiskeridirektoratet:

"I forbindelse med modernisering og ny organisering i de centrale enheder i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet har konsulentgruppen freelance'danmark været en særdeles aktiv sparringspartner ved udvikling af bl.a.: Teamorganisering, organisa-tionsudvikling (FISH/KVIK/LEAN) og ikke mindst gennem fundamentering og standardisering af erfaringsudveksling gennem uddannelse af interne vejledere/forandringsagenter.

Der har i forløbet været en råd tråd mellem de initiativer, der har været igangsat og så de overordnede krav/udfordringer, vi som offentlig virksomhed har oplevet i de senere år. Et gennemgående kendetegn for projekterne er en stor involvering og forankring i de medarbej-dergrupper, hvor forandringerne er blevet gennemført.

Samarbejdet med freelance'danmark, er såvel fra ledelses- som medarbejderside kendetegnet ved stort engagement, iderigdom, loyalitet og empati. Undervisning, materiale og produkter har været udformet i en meget jordnær, tilpasset og overskuelig ramme, der har dækket alle medarbejderkategorier."

Transport- og Energiministeriet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og jernbane

Gitte Anholm, leder af sekretariatet i Havarikommissionen:

"Jeg har fået en fornyet, og mere åben tilgang til mange ting."

"Igennem et større udviklingsforløb i forbindelse med min ansættelse i Havarikommissionen for Civil Luftfart og jernbane, kom jeg i kontakt med konsulentgruppen freelance'danmark. I en række coachingmøder, fik vi talt de arbejdsmæssige forhold igennem, og jeg fik under disse coachingforløb mange anvendelige værktøjer og megen støtte til selvhjælp, der har været med til at skabe et solidt fundament for min daglige arbejdsplatform.

Havarikommissionens møde med freelance'danmark, har udelukkende været positivt. Der er blevet rusket op i nogle ting, og der er kommet fornyet kraft i nogle af de konstruktive processer der til enhver tid vil og skal være på en arbejdsplads. Jeg har fået en fornyet, og mere åben tilgang til mange ting."

Andre forretningsområder

Beslutningsdiagram

Vi udvikler mennesker og organisationer på tværs af brancher og sektorer.

Læs mere