Print side

Mindre og mellemstore virksomheder

Vi planlægger og gennemfører iværksætteri, forretningsudvikling, kompetenceudvikling, generationsskifte mm. for mindre og mellemstore virksomheder. Vi leverer anvendelige metoder, værktøjer og processer der kan styrke jer i hverdagen. Det kan være ved opstart eller ved spidsbelastninger, i kortere og længere perioder.

Inspireret af forsknings- og udviklingsprojektet Morgendagens Praksis, og med relationer til Dansk Industri, tilbyder freelance'danmark at hjælpe MMV med at løfte kompetenceniveauet lokalt gennem:

 • Eksterne læringsaktiviteter
 • Netværksaktiviteter
 • Interne læringsaktiviteter
 • Procesledelse og rådgivning

Følgende temaer og dilemmaer kan måske hjælpe dig/jer i overvejelser omkring ekstern konsulentassistance. freelance'danmark har relevante erfaringer, netværk og værktøjer som din/jeres virksomhed kan trække på.

 • Hvilke erfaringer har I i jeres virksomhed med at skabe motiverende medarbejdersamtaler?
 • Hvordan trænes lederne i at formidle virksomhedens og afdelingens strategier på en nærværende måde overfor medarbejderne?
 • Hvordan afdækker I i øvrigt, og hvordan følger I op på ønsker om kompetence-udvikling? Hvilke systematikker har I?
 • Hvordan kan I være med til at udvikle dialog og bedre samarbejde med leverandører, så I får et optimalt sammenarbejde?
 • Hvordan kan I være med til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere?
 • Hvordan kan I være med til at skabe læring mellem de erfarne og de nye medarbejdere?
 • Hvordan arbejder I som virksomhed med analyse og udvikling af samarbejdsrelationer og operationelle forretningsnetværk?
 • Hvordan opsamler I viden om kundeadfærd, reaktioner og spørgsmål i dag?
 • Hvor ofte er ledergruppen "på træningsbanen"?
 • Er din virksomhed klar til at lægge beslutningsprocesser ud til medarbejderne?
 • Hvordan arbejder I med at motivere medarbejderne til udvikling i og af hverdagen?

freelance'danmarks omkostningsniveau er tilgængeligt, vores metoder er opdaterede, vores værktøjer er lige til at tage i brug og vores konsulenter er inspirerende og nede på jorden.

Hvis du ønsker hjælp, som kan tage sit udgangspunkt i et eller flere af ovenstående spørgsmål - eller andet, så kontakt os og lav en aftale om et uforpligtende besøg med en af vores konsulenter.