Print side

Forretningsfilosofi

Vision

freelance'danmark ønsker at være den foretrukne sparringspartner ifm. kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på tværs af brancher og sektorer.

Mission

freelance'danmark ønsker at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle, fastholde og tiltrække kvalificerede ledere og medarbejdere gennem målrettet strategisk kompetenceudvikling.

Partnergrundlag

I freelance'danmark løser vi konsulentopgaver ud fra følgende forudsætninger og værdier:

  • Vi ser vores kunder som kvalificerede medspillere.
  • Vi forudsætter et tæt samspil i opgaveløsningen.
  • Vi sætter mennesket i centrum.
  • Vi forudsætter, at alle mennesker er unikke.

Kundens behov afgør til enhver tid flowet i procesforløbet. Vi forudsætter, at alle opgaver tager udgangspunkt i den aktuelle situation.

Vor konsulentbistand og arbejdsform vil i alle opgaveløsninger være præget af 4 proceselementer:

  1. Erkendelse
  2. Vision / Mål
  3. Løsning
  4. Handling

Vores rådgivning skal være så tæt på kundens virkelighed og behov, at effekten direkte kan aflæses i det daglige arbejde.

Læs også

Associerede samarbejdspartnere

MacMann Berg
DISPUK
ADEO
Horisont
Potential
LinkedIn
Learning Link
DanskLEAN
Copenhagen Business School
Severin Coop Danmark
Nurse-Inc.
Byggecentrum
Dansk Organisations Konsultation
Proficon
Sirius Partner
Copenhagen Coaching Center
Space Creator
Appoint HR
MarknadsFabrikken AB
Leadership In Time