Print side

Konsulent/underviser på freelance basis

Jobbet

Som konsulent i freelance’danmark a/s indtager du en nøgleposition ift. projekter, processer, kunder, øvrige konsulenter og udviklingsopgaver.

Du er involveret i opstart, implementering og afslutning af projekter og opgaver – og du kommer til at fungere både som hovedansvarlig og medansvarlig ift. opgaver, opdragsstillere, kollega konsulenter og ledelsen i freelance'danmark. Du refererer direkte til den adm. direktør i freelance'danmark a/s.

Du skal være mobil, og må regne med en rejseaktivitet, hvor du arbejder med kunder rundt om i Danmark.

Personen

Måske er du er du i dag ansat i et Konsulenthus, i en større produktionsvirksomhed eller som leder i en offentlig forvaltning.

 • Måske ønsker du at arbejde i en mindre, mere gennemskuelig og mere fleksibel virksomhed, hvor vi tænker på hinanden, og hvor vi tænker opgave- og værdibaseret.
 • Du er selvstændig, og du er samtidig en gruppe- og teamplayer af format.
 • Du har en høj grad af etisk forståelse og moralsk tilgang til opgaverne
 • Du er en anerkendende og positiv problemløser
 • Du er forandrings- og udviklingsorienteret
 • Du er proces- og produktorienteret
 • Du er selvmotiverende, handlekraftig, energisk og udholdende
 • Du er imødekommende, entusiastisk, empatisk og proaktiv
 • Du kan begå dig på de bonede gulve, såvel som på produktionsgulvene
 • Du har udprægede gode kommunikationsevner – både i skrift og tale
 • Du arbejder struktureret, og du evner at følge sagerne til dørs
 • Du har et relevant netværk blandt beslutningstagere indenfor vores forretningsområder
 • Du har kørekort og egen bil

Kvalifikationer

 • Vores kunder er meget forskellige, så der kan være mange forskellige teoretiske indgange til jobbet. Humanistiske, samfundsfaglige, økonomiske eller naturvidenskabelige. Så lad os høre, hvad du kan tilbyde.
 • Du bør have en solid erhvervserfaring
 • Du har min. 3-5 års ledelseserfaring
 • Forretnings indsigt og forståelse
 • Evne til at tænke strategisk og konceptuelt
 • Du kan håndtere, og operationalisere relevante strategiske metoder og analyser
 • Du kan identificere forandrings- og udviklingsbehov
 • Du kan arbejde med ubevidste processer, og holdningsbearbejdning
 • Du kan arbejde struktureret og målrettet
 • Du kan håndtere opsøgende kundekontakt
 • Du er en skarp proceskonsulent, formidler og underviser
 • Du kan designe og udvikle nye udviklingsprojekter og koncepter
 • Du kan samskabe professionelle netværk og forretningsrelationer

Vi tilbyder

Freelance Danmark A/S er en semi-virtuel arbejdsplads, hvor der dels er mulighed for at arbejde fra vores kontor, og dels for at arbejde hjemmefra.

 • Du tilbydes et udviklende og unikt arbejde, hvor du kan være med til at sætte dit fingeraftryk og være medskaber af en kultur i en fleksibel konsulentvirksomhed i bevægelse.
 • En høj grad af medindflydelse på, og tilrettelæggelse af din egen arbejdsdag
 • Udstrakt frihed under ansvar
 • Kollegial interesse, opbakning og sparring
 • Mulighed for ad hoc efteruddannelse og opkvalificering
 • Mulighed for partnerstatus

Løn og ansættelsesvilkår

Dag- og/eller timehonorar og bonus efter aftale.

Næste skridt

Skriv eller mail til os. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Tietgen på telefon 40 32 77 72.