Print side

Organisation

Døren til forandringer åbnes - indefra.

I et vidensamfund er det vigtigt, at ledere og medarbejdere hele tiden udvikler sine kompetencer ift. omverdens krav og forventninger. Lige så vigtigt er det, at kompetenceudviklingen har en klar sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og opgaver.

En kompetencestrategi er et redskab, der er med til at sikre at kompetenceudviklingen IKKE bliver tilfældig, men strategisk og systematisk.

Kompetencestrategien fastlægger:

  • Centrale kompetencer, som arbejdspladsen og dens medarbejdere skal udvikle.
  • De metoder, der skal bruges, når medarbejderne skal udvikle deres kompetencer.

Hvad der konkret skal indgå i en kompetencestrategi, og hvordan den skal opfyldes, er meget forskellig fra organisation til organisation.

En kompetencestrategi skaber klarhed over i hvilken retning arbejdspladsen og dens medarbejdere skal udvikle sig.

Få proceshjælp ifm. udarbejdelsen af jeres kompetencestrategi - kontakt freelance'danmark