Print side

Kurser og uddannelser

freelance'danmark leverer kompetencegivende videreuddannelse, åbne programlagte kurser, konferencer og temadage, virksomhedstilpasset kompetenceudvikling samt rådgivning og design om kompetenceudviklingsaktiviteter hos jer.

Brug nedenstående som indgang til det kursus eller den uddannelse du har brug for, eller brug vores udbud som inspiration og kontakt os, så udvikler vi gerne kurser og forløb, som præcis matcher dine og din organisations mål og behov.

Uddannelser

Vores uddannelser gennemføres som moduler typisk á 2-3 dages varighed daglig fra kl. 8.00-17.00, med plads til implementering i mellem de enkelte moduler, hvor du skal løse hjemmeopgaver der relaterer sig til din arbejdsdag. Uddannelserne afsluttes med eksamen, diplom og en opfølgningsdag.

 • Uddannelse af Serviceledere: 8 dage over 4 moduler.
 • Executive kommunikation: 6 dage over 3 moduler.
 • Proceskonsulent uddannelsen: 14 dage over 7 moduler.
 • Instruktør uddannelse til outdoor: 9 dage over 3 moduler.
 • Coach uddannelsen: 8 dage over 4 moduler.
 • Intern LEAN konsulent uddannelse: 8 dage over 4 moduler.

Kurser

Kurserne udbydes den første og den sidste uge i hver måned.
Kursusdagene gennemføres dagligt mellem Kl. 9-17

 • Konflikthåndtering: Få identificeret dine egne konfliktstile - 2 dage
 • Effektiv personlig planlægning: Om tid og tidsstyring – 2 dage
 • Om systemisk coaching: Et værktøj der virker – 2 dage
 • Gruppe og teamudvikling: Lær at udvikle dit eget team – 2 dage
 • Den coachende leder: Coaching som kommunikationsværktøj – 2 dage
 • Assertionstræning: Få styr på din egen gennemslagskraft – 2 dage
 • Teamledelse: Få indsigt i, og arbejd med Belbins temrolle typologi – 2 dage
 • Intern LEAN konsulent: Når du skal styre introduktionen af LEAN – 2 dage
 • Ledelse og personaleudvikling: At skabe rammer for medarbejderne – 2 dage

Temadage og workshops

Vores temadage gennemføres 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9.00-16.00

 • Dialog og simulation: Hvordan skaber man læring gennem dialogspil?
 • Systemisk coaching: Introduktion til en hjælpsom model.
 • Mellemlederens særlige rolle og kompetence: At navigere i forandringer.
 • Vanskelige samtaler: Få indsigt i, hvordan vanskelige samtaler håndteres.
 • Kommunikation og Ledelse: At lede gennem sin rolletilgang.
 • LEAN og løbende forandringer: Vi giver LEAN et menneskeligt ansigt.
 • Gospel teamdag: Brug musik og glæde som motivationsfaktor.
 • Teamledelse: Få viden om, og indsigt i Belbins temrolle typologi.
 • Business Practitioner uddannelsen. Med fokus på kommunikation og adfærd.
 • For nye ledere: Fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer.

Brunchmøder

Vores brunchmøder gennemføres som tidlige morgenforløb kl. 7.30-10.00, hvor du kan få inspiration over en kop morgenkaffe, inden du starter på arbejdet.

 • Om test og analyser. Hvornår bruger man hvad, og hvad findes der på markedet?
 • AI - Appreciative Inquiry. At arbejde udefra den anerkende tilgang.
 • LEAN, hvad og hvordan? Få indsigt i, hvad LEAN er.
 • Fokus på fagspecialisten. Hvilke roller og udfordringer har denne i hverdagen?
 • Fra stress til positiv energi. At kunne balancere virkeligheden.
 • Kommunikativ kommunikation. Tricks til at optimere din kommunikation.

Fyraftensmøder/Gå-hjem møder

Vores fyraftensmøder/gå-hjem møder gennemføres i forlængelse af din arbejdsdag, som en blød landing til at afslutte dagen på, i tiden mellem kl. 15.30-18.00.

 • De faglige organisationers udfordringer: Kunsten at fastholde medlemmerne.
 • Fra stress til positiv energi. At kunne balancere virkeligheden.
 • Kort om systemisk teori og metode: En metodetilgang.
 • AI - Appreciative Inquiry. Lær at give feedback udefra den anerkende tilgang.
 • High Performance Teamudvikling. Hvorfor yder nogle teams bedre end andre?
 • LEAN. Hvorfor LEAN i den offentlige sektor?
 • Situationsbestemt ledelse. Find den rigtige lederstil ift. dine medarbejdere.

Læs også

Kontakt

Kontakt adm. dir. Jesper Tietgen for yderligere information - på mobil 40 32 77 72 eller e-mail