Print side

Motivation

Gennem involvering og konstruktiv motivation kan I tiltrække og fastholde de bedste ledere og medarbejdere.

  • Fang energien - frigiv potentialet!
  • En filosofi der skaber vinderorganisationer!

Den mest solgte managementbog i verden er den bog, der omhandler FISH - modellen. En model, som hvis man søger den på Google, handler om et fiskemarked I Seattle, USA, der har formået at skabe og efterleve en enkel filosofi, der dels har gjort dem verdensberømte, dels har givet stor anerkendelse og inspiration for utallige virksomheder verden over.

FISH - modellen eller filosofien er, at der er 4 mere eller mindre ubevidste processer, der gør sig gældende, for at arbejdspladsen fungerer - unikt.

FISH - modellens fire læresætninger:

  1. Vælg din holdning. Hvis du venter dig det værste, finder du det overalt.
  2. Gør andre glade. Verden bliver et bedre sted, det øjeblik du handler med tanke for at betjene andre.
  3. Vær nærværende. Vær til stede i situationen. Andre mennesker fortjener dit nærvær.
  4. Leg. Leg er ikke bare en aktivitet; det er en sindsstemning, der giver ny energi og får kreativiteten til at sprudle.

FISH - modellen indebærer, at der må være det legende element i enhver virksomhed/organisation. At der er plads til det indre legebarn, at der er plads til at glædes og grine, at der er plads til opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse og at det er muligt at se noget nyt og spændende i hver eneste situation man indgår i.

Som virksomhed, hvis overlevelse bygger på, at det er væsentligt at yde service over for kunder/brugere, at gøre sig klart, at man vitterlig ønsker at gøre sine kunder/brugere glade. Ikke kun tilfredse, men glade. Og at tage ejerskab for, at det har man selv en indflydelse på.

Det betyder, at man på fiskemarkedet i Seattle ikke fokuserer på, hvor mange fisk, man får solgt (og man får solgt mange fisk, for det er et tilløbsstykke af den anden verden), men måden, man fik solgt fiskene på.

At man med glimt i øjet og interesse for den enkelte kunde får løftet stemningen og får afleveret en oplevelse.

Tilstedeværelsen og det, der på nydansk kaldes commitment, handler om at være fokuseret på, at man vil skabe en god dag/en sjov dag/en oplevelsesrig dag mv. ikke sådan, at alt skal være leg, der udelukker seriøsitet og ansvarlighed, for også de ansatte i fiskemarkedet erkender og ved, at der er pligter, der skal gøres.

Men at man gør det med en entusiasme og en energi, der netop gør en forskel. Så man ikke afventer, hvornår der kommer en kunde/bruger, der skal betjenes, men sørge for, at stemningen er åben og interesseret, glad og inspirerende, når kunden/brugerens behov opstår.

At man engagerer sig således, at man selv vælger, at "e;det her vil være en god dag"e;, fordi man erkender, at det fokus ganske enkelt gør forskellen.

Det er en enkel sandhed ift. virksomhedsledelse, at lederen gør en forskel. At lederen eller ledelsen er kulturbærere. Hvilket betyder, at netop ledelsen må afgøre, om den vil følge successtrategien, som er, at: Vi vil have det rart og sjovt sammen. Vi vil gøre kunder/brugere glade. Vi vil være til stede, og synlige i virksomheden/organisationen indadtil såvel som udadtil. Vi vil vælge en holdning, dag for dag, der gør menneskene omkring os klart, at den gode dag er at foretrække frem for den dårlige dag.

Det lyder enkelt. Og det er også relativt enkelt. Det er livskunst på et organisatorisk plan. Det kræver involvering. Det kræver synliggørelse af organisationens ubevidste ressourcer. Det kræver en indsats. Og den indsats skal foretages hver dag. Men alle får noget ud af resultatet, det være sig ledere, medarbejdere, kunder og brugere. Og det er jo det, vi dybest set vil og har brug for, at skabe mening igennem og med hinanden.

FISH gør arbejdet til en leg - En helt usædvanlig måde at højne arbejdsmoralen på og skabe bedre resultater.

FISH er en nøgle til at skabe er anderledes og mere lønsomt arbejdsmiljø, hvor en legende, opmærksom og medlevende holdning fører til større energi, entusiasme, produktivitet og kreativitet.

Kontakt freelance'danmark, hvis I vil have støtte til at opstarte FISH filosofien i jeres virksomhed eller institution.