Print side

Selvevaluering

Et kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

KVIK er udviklet til offentlige arbejdspladser, som ønsker at få en samlet evaluering af institutionens indsatser og resultater. Kernen i KVIK er et selvevalueringsværktøj, der giver mulighed for at lære mere om egen arbejdsplads.

I vil kunne få bekræftet, hvad I er rigtig gode til og blive opmærksomme på de udfordringer, som I står over for. Selvevalueringsværktøjet lægger op til, at udviklings- og forbedringsarbejdet sket i et aktivt samspil mellem ledere og medarbejdere, og at begge parter tager et gensidigt ansvar for kvalitetsudviklingen.

Målgruppen for KVIK er såvel små som store institutioner.

Udbytte af selvevaluering:

  • Selvevalueringen øger fokus på behovet for at forholde sig til de borgere og brugere, man er sat i verden for at servicere.
  • Selvevalueringen hjælper organisationen med at identificere de vigtigste arbejdsgange, partnerskaber, interessenter mm. for at nå gode nøgleresultater.
  • Alle deltagere får et unikt indblik i "hinandens" arbejdsopgaver - og dermed et andet blik for den helhed, egne arbejdsopgaver indgår i.
  • Gennem selvevalueringsprocessen får man øje på andre og nye talenter i organisationen.
  • Selvevalueringen er en arbejdsform, der giver ledere og medarbejdere fælles mål, fælles bevidsthed og fælles sprog, der skaber et fælles ejerskab til den løbende kvalitetsudvikling.
  • En ramme for læring internt i organisationen og eksternt af sammenlignelige institutioner.
  • Selvevalueringen ændrer på brugen af eksterne konsulenter.

KVIK-modellen

KVIK modellen indeholder 9 temaer, der dækker over 5 indsats- og 4 resultattemaer.

freelance'danmark gennemfører informationsmøder på jeres arbejdsplads eller i vores lokaler, og videregiver de erfaringer vi har med KVIK-modellen - kontakt freelance'danmark